Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
1248

V GC 894/15

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Nowym Sączu

Data orzeczenia: 2017-02-06

Data publikacji: 2018-01-03

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt V G C 894/15 UZASADNIENIE wyroku z 24 stycznia 2017r. Powód K. K. w pozwie z 10 września 2015r. skierowanym przeciwko E. Ś. domagał się zasądzenia kwoty 300 euro z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od 10 października 2014r. do dnia zapłaty, oraz zasądzenia kosztów procesu. Na uzasadnienie żądania powód podał, że w ramach prowadzonej działalności gospodarczej wykonał na rzecz pozwanej usługi transportowe za które wystawił pozwanej fakturę vat nr (...) na kwotę 300 euro netto, której te
Czytaj więcej»

V GC 957/16

zarządzenie, wyrok

Sąd Rejonowy w Nowym Sączu

Data orzeczenia: 2017-01-26

Data publikacji: 2018-01-03

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: Przedstawione w sprawie dowody nie wskazują, by strony wyraźnie umówiły się co do wysokości wynagrodzenia. Biorąc jednak pod uwagę stałość współpracy stron przyjąć należy, iż w sposób dorozumiany umówiły się na wynagrodzenie kosztorysowe, które zgodnie z cytowanym przepisem prawa może być liczone wedle „zwykłego wynagrodzenia za dzieło tego typu.”
Sygn. akt V GC 957/16 upr WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 26 stycznia 2017 roku Sąd Rejonowy w Nowym Sączu V Wydział Gospodarczy w składzie: Przewodniczący: SSR Bartosz Łopalewski Protokolant: st. prot. sąd. Elżbieta Fałowska po rozpoznaniu w dniu 26 stycznia 2017 roku w Nowym Sączu na rozprawie sprawy z powództwa J. Ś. i L. Ś. przeciwko D. R. ( R. ) o zapłatę I. zasądza od pozwanego D. R. na rzecz powodów J. Ś. i L. Ś. do niepodzielnej ręki kwotę 1.069,00 zł (jeden tysiąc sześćdz
Czytaj więcej»

V GC 834/20

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Nowym Sączu

Data orzeczenia: 2021-03-22

Data publikacji: 2021-06-23

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: Utrata zaufania i złożone w wyniku tego oświadczenie o rozwiązaniu umowy uzasadnia przyjęcie oceny prawnej, że umowa taka została skutecznie rozwiązana. Odmienne zapatrywanie prawne (przyjmujące, że przy określonych postanowieniach umownych stosunek prawny utrzymuje się w niezmienionej postaci) nie odpowiada naturze tego zobowiązania, gdyż (...)
Sygn. akt V GC 834/20 upr WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 22 marca 2021 roku Sąd Rejonowy w Nowym Sączu V Wydział Gospodarczy w składzie: Przewodniczący: SSR Bartosz Łopalewski Protokolant: sekr. sąd. Elżbieta Fałowska po rozpoznaniu w dniu 22 marca 2021 roku w Nowym Sączu na rozprawie sprawy z powództwa M. Ś. przeciwko (...) spółce z o. o. w N. o zapłatę I. zasądza od strony pozwanej (...) spółki z o. o. w N. na rzecz powoda M. Ś. kwotę 1.845,00 zł (jeden tysiąc osiemset czterdzi
Czytaj więcej»

V GC 894/15

wyrok

Sąd Rejonowy w Nowym Sączu

Data orzeczenia: 2017-01-24

Data publikacji: 2018-01-03

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt V GC 894/15 upr WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 24 stycznia 2017r. Sąd Rejonowy w Nowym Sączu V Wydział Gospodarczy w składzie następującym: Przewodniczący SSR Anna Dobosz Protokolant st. sekr. sąd. Beata Święs po rozpoznaniu 24 stycznia 2017r. w N. na rozprawie sprawy z powództwa K. K. przeciwko E. Ś. o zapłatę I zasądza od pozwanej E. Ś. na rzecz powoda K. K. kwotę 300,00 Euro (trzysta euro) wraz z odsetkami ustawowymi od 10 października 2014r. do 31 grudnia 2015r. i dalszy
Czytaj więcej»

V GNc 2275/18

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Nowym Sączu

Data orzeczenia: 2018-10-15

Data publikacji: 2019-01-02

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: Automatyczne wyłączenie z ponoszenia ciężarów publicznych pewnej grupy powodów, niezależnie od ich sytuacji majątkowej, nie daje się pogodzić z cytowaną regulacją, stanowiąc nieproporcjonalną ingerencję (art. 31 ust. 3 Konstytucji RP) w zasadę równości (art. 32 Konstytucji RP).
Sygn. akt V GNc 2275/18 POSTANOWIENIE Dnia 15 października 2018 roku Sąd Rejonowy w Nowym Sączu Wydział V – Sąd Gospodarczy w osobie Sędziego Sądu Rejonowego Bartosza Łopalewskiego po rozpoznaniu w dniu 15 października 2018 roku w Nowym Sączu na posiedzeniu niejawnym w sprawie z powództwa: Towarzystwo (...) S. A. w W. przeciwko: J. W. o zapłatę 1 umorzyć postępowanie, 2 odmówić zwrotu opłaty sądowej. UZASADNIENIE 18 sierpnia 2018 roku doręczono pełnomocnikowi strony powodowej wezwanie od usunięc
Czytaj więcej»

V GC 895/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Nowym Sączu

Data orzeczenia: 2018-01-16

Data publikacji: 2019-09-02

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt V GC 895/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 16 stycznia 2018 r. Sąd Rejonowy w Nowym Sączu V Wydział Gospodarczy w składzie następującym: Przewodniczący SSR Anna Dobosz Protokolant osobiście po rozpoznaniu 16 stycznia 2018r. na posiedzeniu niejawnym sprawy z powództwa (...) Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością spółki komandytowej w N. przeciwko (...) Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością w J. o zapłatę I umarza postępowanie do kwoty 18.856,24 zł (osiemnaście tysięcy osie
Czytaj więcej»

II K 43/23

wyrok

Sąd Rejonowy w Nowym Sączu

Data orzeczenia: 2023-12-22

Data publikacji: 2024-03-11

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt II K 43/23 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 22 grudnia 2023 roku Sąd Rejonowy w Nowym Sączu II Wydział Karny w składzie: Przewodniczący: Sędzia Grzegorz Król Protokolant: Iwona Wójcik przy udziale Prokuratora: //////////// po rozpoznaniu w dniu 25 sierpnia 2023 r., 11 października 2023 r., 17 listopada 2023 r., 06 grudnia 2023 r., 15 grudnia 2023 r. sprawy karnej A. P. c. E. i D. zd. (...) ur. (...) w C. oskarżonej o to, że: w dniu 4 maja 2017 roku w N. działając w celu o
Czytaj więcej»

II K 64/19

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Nowym Sączu

Data orzeczenia: 2019-05-13

Data publikacji: 2019-09-05

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt II K 64/19 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 13 maja 2019 r. Sąd Rejonowy w Nowym Sączu II Wydział Karny w składzie: Przewodniczący: SSR Grzegorz Król Protokolant: st. sekr. sąd. Iwona Wójcik po rozpoznaniu w dniu 13 maja 2019 r. sprawy karnej D. L. c. J. i R. zd. K. ur. (...) w N. oskarżonej o to, że: w dniu 19 września 2017 roku w N. przy ulicy (...) oferowała do sprzedaży perfumy oznaczone podrobionymi znakami towarowymi C. , G. , C. D. działając na szkodę firmy (...) ,
Czytaj więcej»

II K 101/18

wyrok

Sąd Rejonowy w Nowym Sączu

Data orzeczenia: 2019-12-13

Data publikacji: 2020-12-29

trafność 100%

Sygn. akt II K 101/18 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 13 grudnia 2019 roku Sąd Rejonowy w Nowym Sączu, II Wydział Karny w składzie: Przewodniczący : SSR Wojciech Langer Protokolant : sekr. sądowy Katarzyna Lorek po rozpoznaniu w dniu 02 grudnia 2019 roku sprawy P. W. syna J. i E. z domu O. urodzonego (...) w K. oskarżonego o to, że: W dniu 09 marca 2017 roku w N. w domu jednorodzinnym naruszył czynności narządów ciała P. Ł. w ten sposób, że uderzył pokrzywdzonego siekierą w rękę n
Czytaj więcej»

II K 85/21

wyrok

Sąd Rejonowy w Nowym Sączu

Data orzeczenia: 2021-03-12

Data publikacji: 2021-09-15

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: W przypadku gdy decyzja o cofnięciu uprawnień do kierowania pojazdów wynika z środka karnego w postaci zakazu prowadzenia pojazdów art. 180 a kk pozostaje w zbiegu pomijalnym z art. 244 kk.
Sygn. akt II K 85/21 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 12 marca 2021 roku Sąd Rejonowy w Nowym Sączu, II Wydział Karny w składzie: Przewodniczący: asesor sądowy Dominik Mąka Protokolant: Karolina Rzeszowska-Świgut po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 12 marca 2021 roku sprawy A. W. syna T. i Z. z domu P. urodzonego (...) w N. oskarżonego o to, że : w dniu 31 października 2020 roku w miejscowości M. rejonu (...) prowadził w ruchu lądowym motorower marki L. (...) o nr rej. (...) znajduj
Czytaj więcej»