Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
1189

I C 91/16

wyrok

Sąd Rejonowy w Nowym Sączu

Data orzeczenia: 2017-09-26

Data publikacji: 2018-02-07

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 91/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 26 września 2017r. Sąd Rejonowy w Nowym Sączu I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSR Bartosz Danielski Protokolant: prot. sąd. A. K. po rozpoznaniu w dniu 14 września 2017 roku w Nowym Sączu na rozprawie sprawy z powództwa M. M. przeciwko D. S. , K. S. , S. S. i A. S. o zapłatę i wydanie ruchomości I zasądza solidarnie od pozwanych D. S. , K. S. , S. S. i A. S. na rzecz powoda M. M. kwotę 3 307,06 zł (trzy tysiące trzy
Czytaj więcej»

I C 93/16

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Nowym Sączu

Data orzeczenia: 2016-04-19

Data publikacji: 2017-01-18

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Teza orzeczenia: nie tezowane
Sygn. akt I C 93/16 Dnia 19 kwietnia 2016 r. Sąd Rejonowy w Nowym Sączu I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący SSR Dorota Podskalna - Baum Protokolant st. sekr. sąd. Julita Świgut po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 19 kwietnia 2016 r. w N. sprawy z powództwa K. C. przeciwko T. W. o zapłatę I uchyla nakaz zapłaty w postępowaniu nakazowym z dnia 4 grudnia 2015 r. wydany przez Sąd Rejonowy w N. w sprawie o sygn. (...) II zasądza od pozwanego T. W. na rzecz powódki K. C. kwotę 3.2
Czytaj więcej»

I C 101/20

postanowienie

Sąd Rejonowy w Nowym Sączu

Data orzeczenia: 2021-02-26

Data publikacji: 2021-06-10

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 101/20 upr POSTANOWIENIE Dnia 26 lutego 2021 r. Sąd Rejonowy w Nowym Sączu I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia Grażyna Poręba po rozpoznaniu w dniu 26 lutego 2021r. w Nowym Sączu na posiedzeniu niejawnym sprawy z powództwa (...) Bank (...) SA we W. przeciwko P. K. o zapłatę postanawia: podjąć postępowanie zawieszone postanowieniem z dnia 14 lipca 2020r. Z : 1 Dor. pełn. powoda i kuratorowi. Dnia Sędzia
Czytaj więcej»

I C 92/18

wyrok

Sąd Rejonowy w Nowym Sączu

Data orzeczenia: 2019-02-26

Data publikacji: 2020-10-05

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt: I C 92/18 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 26 lutego 2019 r. Sąd Rejonowy w Nowym Sączu I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Agnieszka Poręba Protokolant: starszy sekretarz sądowy Anna Nowobilska po rozpoznaniu w dniu 26 lutego 2019 r. w Nowym Sączu sprawy z powództwa A. B. przeciwko (...) SA o zapłatę I zasądza od pozwanego (...) SA na rzecz powoda A. B. kwotę 8.000 zł (osiem tysięcy złotych) z odsetkami ustawowymi liczonymi od dnia 10 września
Czytaj więcej»

I C 108/21

zarządzenie, wyrok, protokół

Sąd Rejonowy w Nowym Sączu

Data orzeczenia: 2021-10-12

Data publikacji: 2021-12-22

trafność 100%

Sygn. akt I C 108/21 upr PROTOKÓŁ posiedzenia niejawnego Dnia 12 października 2021 roku Sąd Rejonowy w Nowym Sączu, I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia Agnieszka Poręba na posiedzeniu niejawnym w dniu 12 października 2021 r. w sprawie z powództwa P. P. przeciwko (...) S.A. w W. o zapłatę Posiedzenie rozpoczęto o godz. 13:30 zakończono o godz. 14:00 Pełnomocnicy nie stawili się, niezawiadomieni. Ujawniono opinię biegłego T. M. oraz pismo pełnomocnika pozwanego z dnia
Czytaj więcej»

I C 110/18

zarządzenie

Sąd Rejonowy w Nowym Sączu

Data orzeczenia: 2020-02-20

Data publikacji: 2021-06-10

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 110/18 (...) wyroku z dnia 30 stycznia 2020 r. W pozwie z dnia 4 grudnia 2017 roku skierowanym przeciwko Skarbowi Państwa - Zakładowi Karnemu w N. , powód L. L. domagał się zasądzenia tytułem zadośćuczynienia kwoty 30.000 zł (k. 2) W uzasadnieniu wskazał, iż podczas wykonywania przez niego kary pozbawienia wolności w ZK N. pozwany nie zapewnił warunków bytowych, które prawo nakazuje zapewnić osobie izolowanej, przez co naruszył jego dobra osobiste w postaci godności i prywatności.
Czytaj więcej»

I C 112/19

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Nowym Sączu

Data orzeczenia: 2019-03-13

Data publikacji: 2019-05-23

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 112/19 Dnia 13 marca 2019r. Sąd Rejonowy w Nowym Sączu I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Grażyna Poręba Protokolant: sekr. sąd. Urszula Bodziony - Mróz po rozpoznaniu w dniu 13 marca 2019r. w Nowym Sączu na rozprawie sprawy z powództwa Miasta N. przeciwko E. U. o zapłatę I oddala powództwo, II nie obciąża powoda kosztami procesu. Z : 1 (...) 2 (...) Dnia 13 marca 2019r. Sędzia: Sygn. akt I C 112/19 UZASADNIENIE wyroku z 13 marca 2019 roku Powód Miasto N
Czytaj więcej»

I C 113/18

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Nowym Sączu

Data orzeczenia: 2018-04-26

Data publikacji: 2019-05-23

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 113/18 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 26 kwietnia 2018r. Sąd Rejonowy w Nowym Sączu Wydział I Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSR Grażyna Poręba Protokolant: prot. sąd. Paulina Polecka po rozpoznaniu w dniu 20 kwietnia 2018 roku w Nowym Sączu na rozprawie sprawy z powództwa J. G. przeciwko (...) S.A. w W. o zapłatę I zasądza od pozwanego (...) S.A. w W. na rzecz powoda J. G. kwotę 3.000 zł (trzy tysiące) z ustawowymi odsetkami od dnia 4 listopada 2017 roku do dn
Czytaj więcej»

I C 117/21

zarządzenie, wyrok

Sąd Rejonowy w Nowym Sączu

Data orzeczenia: 2021-10-26

Data publikacji: 2022-11-25

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 117/21 upr WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 26 października 2021r. Sąd Rejonowy w Nowym Sączu I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: Sędzia Agnieszka Poręba Protokolant: st. sekr. sąd. Anna Nowobislka po rozpoznaniu w dniu 21 października 2021 roku w Nowym Sączu na rozprawie sprawy z powództwa (...) Banku Spółdzielczego w K. przeciwko M. W. o zapłatę I zasądza od pozwanej M. W. na rzecz powoda (...) Banku Spółdzielczego w K. kwotę 70.012,93 zł (siedemdziesiąt t
Czytaj więcej»

I C 117/21

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Nowym Sączu

Data orzeczenia: 2021-11-15

Data publikacji: 2022-11-25

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 117/21 upr UZASADNIENIE wyroku z dnia 26 października 2021 roku Strona powodowa (...) Bank Spółdzielczy w K. w pozwie wniesionym w dniu 30 listopada 2020 roku wniosła o zapłatę od pozwanej M. W. kwoty 70012,93 złotych, w tym kwoty 62341,63 złotych wraz z odsetkami za opóźnienie w wysokosci równej czterokrotności stopy kredytu lombardowego NBP nie wyższymi niż odsetki maksymalne za opóźnienie od daty złożenia pozwu do dnia zapłaty oraz od kwoty 7671,30 złotych wraz z odsetkami ustaw
Czytaj więcej»