Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
730

I C 1156/18

zarządzenie, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Nowym Sączu

Data orzeczenia: 2019-05-13

Data publikacji: 2020-07-06

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 1156/18 UZASADNIENIE wyroku z dnia 25 kwietnia 2019 roku Strona powodowa (...) S.A. w W. w pozwie wniesionym w dniu 5 września 2018 roku (data nadania) w elektronicznym postępowaniu upominawczym wniosła o zapłatę od pozwanej M. U. kwoty 4489,94 złotych z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia wniesienia pozwu do dnia zapłaty. W uzasadnieniu żądania pozwu strona powodowa podniosła, iż podstawą żądania jest zawarta między stronami w dniu 31 lipca 2017 roku umowa pożyczki, zgodnie
Czytaj więcej»

I C 1157/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Nowym Sączu

Data orzeczenia: 2017-10-10

Data publikacji: 2018-05-29

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt: I C 1157/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 10 października 2017 r. Sąd Rejonowy w Nowym Sączu I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Agnieszka Poręba Protokolant: starszy sekretarz sądowy Anna Nowobilska po rozpoznaniu w dniu 28 września 2017 r. w Nowym Sączu sprawy z powództwa E. S. przeciwko M. M. o zapłatę I zasądza od pozwanego M. M. na rzecz powódki E. S. kwotę 7.380 zł (siedem tysięcy trzysta osiemdziesiąt złotych) z odsetkami ustawowymi o
Czytaj więcej»

I C 1173/18

zarządzenie, uzasadnienie, protokół

Sąd Rejonowy w Nowym Sączu

Data orzeczenia: 2018-12-31

Data publikacji: 2019-05-23

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 1173/18 PROTOKÓŁ posiedzenia niejawnego Dnia 31 grudnia 2018 r. Sąd Rejonowy w Nowym Sączu I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Grażyna Poręba na posiedzeniu niejawnym rozpoznał sprawę z powództwa A. Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Wierzytelności 2 z siedzibą w W. przeciwko J. Z. o zapłatę Posiedzenie rozpoczęto o godz. 10.10 zakończono o godz. 10.20. Strony na posiedzenie nie stawiły się – niezawiadomione. Odczyta
Czytaj więcej»

I C 1185/15

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Nowym Sączu

Data orzeczenia: 2016-09-27

Data publikacji: 2016-12-05

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Teza orzeczenia: nie tezowane
Sygn. akt I C 1185/15 upr. Dnia 27 września 2016 r. Sąd Rejonowy w Nowym Sączu I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący SSR Dorota Podskalna - Baum Protokolant st. sekr. sąd. Julita Świgut po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 27 września 2016 r. w N. sprawy z powództwa J. G. przeciwko (...) S.A. o zapłatę I zasądza od strony pozwanej (...) S.A. na rzecz powoda J. G. kwotę 5.689,87 ( pięć tysięcy sześćset osiemdziesiąt dziewięć 87/100 ) złotych wraz z ustawowymi odsetkami za opóźni
Czytaj więcej»

I C 1204/15

zarządzenie

Sąd Rejonowy w Nowym Sączu

Data orzeczenia: 2016-06-01

Data publikacji: 2017-01-18

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Teza orzeczenia: nie tezowane
Sygn. akt I C 1204/15 upr. Dnia 1 czerwca 2016 r. Sąd Rejonowy w Nowym Sączu I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący SSR Dorota Podskalna - Baum Protokolant st. sekr. sąd. Julita Świgut po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 24 maja 2016 r. w N. sprawy z powództwa (...) spółki z o. o w G. przeciwko K. W. o zapłatę I zasądza od pozwanej K. W. na rzecz strony powodowej (...) spółki z o. o w G. kwotę 1.062,71 ( jeden tysiąc sześćdziesiąt dwa 71/100 ) złotych, w tym kwotę: a 1.018,60 (
Czytaj więcej»

I C 1208/16

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Nowym Sączu

Data orzeczenia: 2016-12-01

Data publikacji: 2017-09-01

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt I C 1208/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 1 grudnia 2016 r. Sąd Rejonowy w Nowym Sączu Wydział I Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Agnieszka Poręba Protokolant: st. sekr. sąd. Anna Nowobilska po rozpoznaniu w dniu 29 listopada 2016 r. w N. na rozprawie sprawy z powództwa D. W. , B. W. przeciwko J. W. ochronę własności I nakazuje pozwanej J. W. , aby zaniechała naruszenia współposiadania powodów B. W. i D. W. działki ewidencyjnej nr (...) , położonej
Czytaj więcej»

I C 1235/17

zarządzenie, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Nowym Sączu

Data orzeczenia: 2019-10-11

Data publikacji: 2021-02-19

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 1235/17 UZASADNIENIE WYROKU z dnia 26 września 2019 roku Pozwem z dnia 17 listopada 2019 roku powodowie J. P. i H. P. wnieśli przeciwko pozwanemu Towarzystwu (...) z siedzibą w W. o zapłatę kwot po 10 000 złotych z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia wniesienia pozwu do dnia zapłaty na rzecz każdego z powodów. Podstawą dochodzonego roszczenia był wypadek samochodowy, którego powodowie stali się uczestnikami w dniu 11 maja 2017 roku. Skutkiem zdarzenia były obrażenia ciała, b
Czytaj więcej»

I C 1247/17

zarządzenie, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Nowym Sączu

Data orzeczenia: 2020-07-16

Data publikacji: 2021-04-23

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 1247/17 UZASADNIENIE wyroku z 02.07.2020 r. Powód S. C. w pozwie z 24.11.2017 r., domagał się zasądzenia od pozwanego (...) S.A. z siedzibą w W. , kwoty 15 000 zł z odsetkami ustawowymi od dnia 17.05.2017 r. do dnia zapłaty oraz przyznania pełnomocnikowi kosztów zastępstwa prawnego z tytułu pomocy prawnej udzielonej powodowi z urzędu (k. 1-6). W uzasadnieniu wskazał, że zawarł z pozwanym umowę ubezpieczenia z okresem ubezpieczenia od 05.12.2016 r. do 04.12.2017 r. Ubezpieczenie to
Czytaj więcej»

I C 1247/17

wyrok

Sąd Rejonowy w Nowym Sączu

Data orzeczenia: 2020-07-02

Data publikacji: 2021-04-23

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt: I C 1247/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 2 lipca 2020 r. Sąd Rejonowy w Nowym Sączu I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia Agnieszka Poręba Protokolant: starszy sekretarz sądowy Anna Nowobilska po rozpoznaniu w dniu 2 lipca 2020 r. w Nowym Sączu sprawy z powództwa S. C. przeciwko (...) Spółce Akcyjnej w W. o zapłatę I oddala powództwo; II nie obciąża powoda kosztami procesu; III nieopłaconymi kosztami sądowymi obciąża Skarb Państwa; IV przy
Czytaj więcej»

I C 1251/16

wyrok

Sąd Rejonowy w Nowym Sączu

Data orzeczenia: 2018-06-26

Data publikacji: 2019-06-10

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt: I C 1251/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 26 czerwca 2018 r. Sąd Rejonowy w Nowym Sączu I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Agnieszka Poręba Protokolant: starszy sekretarz sądowy Anna Nowobilska po rozpoznaniu w dniu 19 czerwca 2018 r. w Nowym Sączu sprawy z powództwa Miasta N. przeciwko J. S. i M. S. o wydanie nieruchomości I utrzymuje w mocy wyrok zaoczny z dnia 30 października 2017 roku sygn. IC 1251/16 w stosunku do J. S. i M. S. , II za
Czytaj więcej»