Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
293

I C 498/15

zarządzenie, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Nowym Sączu

Data orzeczenia: 2016-07-08

Data publikacji: 2016-09-29

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 498/15 upr. Dnia 8 lipca 2016 r. Sąd Rejonowy w Nowym Sączu I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący SSR Grażyna Poręba Protokolant st. sekr. sąd. Katarzyna Chochla po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 8 lipca 2016 r. w N. sprawy z powództwa (...) sp. z o.o. z siedzibą w W. przeciwko J. K. o zapłatę I oddala powództwo, II kosztami procesu obciąża powoda. Sygn. akt I C 498/15 upr Z/ 1 (...) 2 (...) 3 (...) 4 (...) 2016-07-08 SSR: Sygn. akt I C 498/15 upr UZASADNIENIE
Czytaj więcej»

I C 509/15

zarządzenie, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Nowym Sączu

Data orzeczenia: 2015-07-24

Data publikacji: 2016-03-16

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 509/15 Dnia 24 lipca 2015 r. Sąd Rejonowy w Nowym Sączu I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący SSR Grażyna Poręba Protokolant st. sekr. sąd. Katarzyna Chochla po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 22 lipca 2015 r. w N. sprawy z powództwa (...) Spółdzielni Mieszkaniowej w N. przeciwko S. M. o opróżnienie lokalu użytkowego I. nakazuje pozwanej S. M. ( pesel (...) ) aby opróżniła z rzeczy a następnie wydała powódce (...) Spółdzielni Mieszkaniowej w N. ( NIP (...) ) lok
Czytaj więcej»

I C 503/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Nowym Sączu

Data orzeczenia: 2016-09-15

Data publikacji: 2016-11-22

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt: I C 503/16 upr. WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 15 września 2016 r. Sąd Rejonowy w Nowym Sączu I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Agnieszka Poręba Protokolant: st. sekr. sądowy Anna Nowobilska po rozpoznaniu w dniu 6 września 2016 r. w Nowym Sączu sprawy z powództwa Banku (...) S.A. w W. przeciwko M. B. o zapłatę I (...) II (...) Sygn. akt I C 503/16 UZASADNIENIE wyroku Sądu Rejonowego w Nowym Sączu z dnia 15 września 2016 roku W dniu 19 grud
Czytaj więcej»

I C 508/15

zarządzenie, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Nowym Sączu

Data orzeczenia: 2015-10-23

Data publikacji: 2016-03-22

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 508/15 Dnia 23 października 2015 r. Sąd Rejonowy w Nowym Sączu I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący SSR Grażyna Poręba Protokolant st. sekr. sąd. Katarzyna Chochla po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 23 października 2015 r. w Nowym Sączu sprawy z powództwa Miasta S. W. - Zarządu (...) w W. przeciwko W. B. o zapłatę I zasądza od pozwanego W. B. ( pesel (...) ) na rzecz powoda Miasta S. W. - Zarządu (...) w W. ( NIP (...) ) kwotę 811,20 (osiemset jedenaście 20/100
Czytaj więcej»

I C 533/16

zarządzenie, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Nowym Sączu

Data orzeczenia: 2017-02-17

Data publikacji: 2017-11-02

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 533/16 Dnia 17 lutego 2017 r. Sąd Rejonowy w Nowym Sączu I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący SSR Grażyna Poręba Protokolant st. sekr. sąd. Katarzyna Chochla po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 15 lutego 2017 r. w N. sprawy z powództwa A. K. (1) przeciwko P. K. o zapłatę i ochronę własności I oddala powództwo, II kosztami procesu obciąża powoda. Sygn. akt I C 533/16 Z/ 1 odnotować wyrok, 2 kal. 21 dni. 2017-02-17 SSR: Sygn. akt I C 533/16 UZASADNIENIE wyroku z d
Czytaj więcej»

I C 534/15

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Nowym Sączu

Data orzeczenia: 2017-02-15

Data publikacji: 2017-07-20

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Teza orzeczenia: nie tezowane
Sygn. akt I C 534/15 Dnia 15 lutego 2017 r. Sąd Rejonowy w Nowym Sączu I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący SSR Dorota Podskalna - Baum Protokolant st. sekr. sąd. Julita Świgut po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 15 lutego 2017 r. w N. sprawy z powództwa G. M. przeciwko S. P. Dyrektorowi Z. K. w N. o zapłatę I oddala powództwo, II zasądza od powoda G. M. na rzecz strony pozwanej S. P. Dyrektora Z. K. w N. kwotę 120 ( sto dwadzieścia ) złotych tytułem zwrotu kosztów zastępstwa
Czytaj więcej»

I C 549/16

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Nowym Sączu

Data orzeczenia: 2017-11-07

Data publikacji: 2018-05-24

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 549/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 7 listopada 2017r. Sąd Rejonowy w Nowym Sączu I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSR Bartosz Danielski Protokolant: prot. sąd. A. K. (1) po rozpoznaniu w dniu 7 listopada 2017 roku w Nowym Sączu na rozprawie sprawy z powództwa M. O. przeciwko Przedsiębiorstwu (...) spółka jawna A. D. (1) i C. K. (1) o ochronę służebności I oddala powództwo główne oraz ewentualne, II kosztami postepowania obciąża powoda, III zasądza od
Czytaj więcej»

I C 698/15

zarządzenie, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Nowym Sączu

Data orzeczenia: 2016-03-16

Data publikacji: 2016-04-14

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 698/15 upr. Dnia 16 marca 2016 r. Sąd Rejonowy w Nowym Sączu I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący SSR Grażyna Poręba Protokolant st. sekr. sąd. Katarzyna Chochla po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 9 marca 2016 r. w Nowym Sączu sprawy z powództwa (...) sp. z o.o. w W. przeciwko M. J. o zapłatę I oddala powództwo, II kosztami procesu obciąża powoda. Sygn. akt I C 698/15 upr Z/ 1 (...) 2 (...) 2016-03-16 SSR: Sygn. akt I C 698/15 UZASADNIENIE wyroku z dnia 16 marc
Czytaj więcej»

I C 477/15

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Nowym Sączu

Data orzeczenia: 2015-12-08

Data publikacji: 2016-03-21

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Teza orzeczenia: nietezowane
Sygn. akt: I C 477/15 upr. WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 8 grudnia 2015 r. Sąd Rejonowy w Nowym Sączu I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Agnieszka Poręba Protokolant: st. sekr. sądowy Anna Nowobilska po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 8 grudnia 2015 r. w Nowym Sączu sprawy z powództwa B. (...) (...) w G. przeciwko Z. Z. o zapłatę I zasądza od pozwanej Z. Z. na rzecz strony powodowej B. (...) (...) w G. kwotę 5.802,32 zł (pięć tysięcy osiemset dwa złot
Czytaj więcej»

I C 482/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Nowym Sączu

Data orzeczenia: 2015-11-03

Data publikacji: 2017-02-22

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Teza orzeczenia: Pozbawienia wykonalności tytułu wykonawczego można domagać się tylko wtedy gdy tytuł ten wystawiony został przeciwko osobie która się tego domaga.
Sygn. akt I C 482/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 3 listopada 2015r. Sąd Rejonowy w Nowym Sączu Wydział I Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSR Agnieszka Poręba Protokolant: prot. sąd. Katarzyna Wańczyk po rozpoznaniu w dniu 3 listopada 2015 roku w Nowym Sączu na rozprawie sprawy z powództwa B. N. przeciwko (...) Bank (...) S. A. o pozbawienie tytułu wykonawczego wykonalności I (...) II (...) Sygn. akt I C 482/15 UZASADNIENIE wyroku z dnia 03.11.2015 roku Powódka B. N. w piśm
Czytaj więcej»