Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
692

I C 1065/17

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Nowym Sączu

Data orzeczenia: 2018-06-20

Data publikacji: 2019-09-30

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 1065/17 Dnia 20 czerwca 2018 r. Sąd Rejonowy w Nowym Sączu I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący SSR Dorota Podskalna - Baum Protokolant st. sekr. sąd. Julita Świgut po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 12 czerwca 2018 r. w N. sprawy z powództwa M. M. przeciwko J. W. o wydanie rzeczy ruchomej i zapłatę I oddala powództwo, II zasądza od powoda M. M. na rzecz pozwanego J. W. kwotę 3.617 ( trzy tysiące sześćset siedemnaście ) złotych tytułem zwrotu kosztów procesu, w
Czytaj więcej»

I C 1095/18

zarządzenie, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Nowym Sączu

Data orzeczenia: 2019-02-06

Data publikacji: 2020-04-03

trafność 100%

Sygn. akt I C 1095/18 Dnia 6 lutego 2019 r. Sąd Rejonowy w Nowym Sączu I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Grażyna Poręba Protokolant: sekr. sąd. Urszula Bodziony - Mróz po rozpoznaniu w dniu 6 lutego 2019 roku w Nowym Sączu na rozprawie sprawy z powództwa S. S. przeciwko (...) S.A. w W. o zapłatę I oddala powództwo, II zasądza od powoda S. S. na rzecz pozwanego (...) S.A. w W. kwotę 900 zł (dziewięćset złotych) tytułem zwrotu kosztów procesu. Z : 1 (...) 2 (...) Dnia
Czytaj więcej»

I C 1099/17

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Nowym Sączu

Data orzeczenia: 2017-11-07

Data publikacji: 2018-02-07

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt: I C 1099/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 7 listopada 2017 r. Sąd Rejonowy w Nowym Sączu I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Agnieszka Poręba Protokolant: starszy sekretarz sądowy Anna Nowobilska po rozpoznaniu w dniu 7 listopada 2017 r. w Nowym Sączu sprawy z powództwa B. (...) Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Z. w G. przeciwko I. L. o zapłatę I (...) II (...) Z:/ 1 (...) 2 (...) Dnia 7 listopada 2017 roku Sygn.
Czytaj więcej»

I C 1138/19

zarządzenie, uzasadnienie, protokół

Sąd Rejonowy w Nowym Sączu

Data orzeczenia: 2019-10-28

Data publikacji: 2020-04-03

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 1138/19 PROTOKÓŁ posiedzenia niejawnego Dnia 28 października 2019 r. Sąd Rejonowy w Nowym Sączu I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Grażyna Poręba na posiedzeniu niejawnym rozpoznał sprawę z powództwa (...) spółki z o.o. w W. przeciwko J. C. o zapłatę Posiedzenie rozpoczęto o godz. 11.40 zakończono o godz. 11.50 Strony na posiedzenie nie stawiły się – niezawiadomione. Odczytano pozew. Sąd postanowił dopuścić dowód z: 1 Umowy udzielania pożyczek nr (...) z
Czytaj więcej»

I C 995/15

zarządzenie, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Nowym Sączu

Data orzeczenia: 2016-10-03

Data publikacji: 2017-02-20

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 995/15 upr. Dnia 3 października 2016 r. Sąd Rejonowy w Nowym Sączu I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący SSR Grażyna Poręba Protokolant st. sekr. sąd. Katarzyna Chochla po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 30 września 2016 r. w N. sprawy z powództwa A. S. przeciwko C. Towarzystwo (...) S.A. V. (...) z siedzibą w W. o zapłatę I zasądza od pozwanego C. Towarzystwo (...) S.A. V. (...) z siedzibą w W. (KRS (...) ) na rzecz powoda A. S. ( pesel (...) ) kwotę 1.600,25 (
Czytaj więcej»

I C 1002/18

wyrok

Sąd Rejonowy w Nowym Sączu

Data orzeczenia: 2020-02-27

Data publikacji: 2020-06-19

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt: I C 1002/18 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 27 lutego 2020 r. Sąd Rejonowy w Nowym Sączu I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia Agnieszka Poręba Protokolant: starszy sekretarz sądowy Anna Nowobilska po rozpoznaniu w dniu 27 lutego 2020 r. w Nowym Sączu sprawy z powództwa Z. M. przeciwko (...) SA z/s w W. o zapłatę I zasądza od strony pozwanej (...) SA z/s w W. na rzecz powoda Z. M. kwotę 19.500 zł (dziewiętnaście tysięcy pięćset złotych) z ods
Czytaj więcej»

I C 1002/18

zarządzenie, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Nowym Sączu

Data orzeczenia: 2020-03-18

Data publikacji: 2020-06-19

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 1002/18 UZASADNIENIE wyroku z 27 lutego 2020 r. Powód Z. M. , reprezentowany przez profesjonalnego pełnomocnika, w pozwie wniesionym do tut. Sądu 31 października 2018 r., domagał się zasądzenia od pozwanego (...) S.A. z siedzibą w W. , na jego rzecz, kwoty 19.500 zł tytułem zadośćuczynienia oraz kwoty 4.216 zł tytułem odszkodowania, w obu przypadkach z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia 10 lipca 2018r. do dnia zapłaty. Domagał się również zasądzenia na jego rzecz kosztów pr
Czytaj więcej»

I C 1005/17

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Nowym Sączu

Data orzeczenia: 2017-11-17

Data publikacji: 2018-07-16

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 1005/17 upr. WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 17 listopada 2017r. Sąd Rejonowy w Nowym Sączu Wydział I Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSR Grażyna Poręba Protokolant: prot. sąd. Paulina Polecka po rozpoznaniu w dniu 17 listopada 2017 roku w Nowym Sączu na rozprawie sprawy z powództwa (...) z siedzibą w W. przeciwko I. L. o zapłatę I oddala powództwo, II kosztami procesu obciąża powoda. Z./ (...) - (...) (...) Sygn. akt I C 1005/17 upr UZASADNIENIE wyroku z dnia 17
Czytaj więcej»

I C 1058/17

zarządzenie, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Nowym Sączu

Data orzeczenia: 2018-10-31

Data publikacji: 2020-04-03

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt IC 1058/17 upr UZASADNIENIE wyroku z dnia 11 października 2018 roku Powód (...) S.A. z siedzibą w W. w pozwie skierowanym przeciwko pozwanemu W. K. domagał się zapłaty kwoty 3 042,31 zł tytułem należności z umowy o prowadzenie rachunków bieżących z dnia 22 lutego 2016 roku z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 20 września 2016 roku do dnia zapłaty oraz zasądzenia kosztów postępowania, w tym zastępstwa procesowego. W uzasadnieniu powód wskazał, iż umowa stron została zawarta na c
Czytaj więcej»

I C 1061/19

zarządzenie, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Nowym Sączu

Data orzeczenia: 2020-10-02

Data publikacji: 2020-11-20

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 1061/19 Dnia 2 października 2020r. Sąd Rejonowy w Nowym Sączu I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia Grażyna Poręba Protokolant: st. sekr. sąd. Urszula Bodziony - Mróz po rozpoznaniu w dniu 2 października 2020r. w Nowym Sączu na rozprawie sprawy z powództwa B. Ł. przeciwko (...) Zakładowi (...) na (...) S.A. z siedzibą w W. o zapłatę I zasądza od pozwanego (...) Zakładu (...) na (...) S.A. z siedzibą w W. na rzecz powódki B. Ł. kwotę 2.400 zł (dwa tysiące
Czytaj więcej»