Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
318

IV P 248/16

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Nowym Sączu

Data orzeczenia: 2017-10-11

Data publikacji: 2018-06-13

trafność 100%

Sygn. akt IV P 248/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 11 października 2017 r. Sąd Rejonowy w Nowym Sączu, IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w składzie: Przewodniczący: SSR Marek Wójcik Protokolant: protokolant sądowy Kinga Poręba po rozpoznaniu w dniu 11 października 2017 r. w Nowym Sączu na rozprawie sprawy z powództwa K. L. oraz A. O. przeciwko (...) spółka z o.o Sp. K. w N. o wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych I. Zasądza od strony pozwanej (...) spółka z
Czytaj więcej»

IV P 254/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Nowym Sączu

Data orzeczenia: 2017-12-13

Data publikacji: 2018-03-01

trafność 100%

Teza orzeczenia: pracownikowi za pracę w godzinach nadliczbowych oprócz normalnego wynagrodzenia przysługuje dodatek. Pracownik domagając się zapłaty za pracę w godzinach nadliczbowych zobowiązany jest co najmniej uprawdopodobnić zasadność swojego roszczenia.
Sygn. akt IV P 254/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 13 grudnia 2017 r. Sąd Rejonowy w Nowym Sączu, IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w składzie: Przewodniczący: SSR Marek Wójcik Protokolant: sekr. Marta Prusak po rozpoznaniu w dniu 13 grudnia 2017 r. w Nowym Sączu na rozprawie sprawy z powództwa J. K. przeciwko (...) w W. o wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych I oddala powództwo; II zasądza od powoda J. K. na rzecz strony pozwanej (...) w W. kwotę 3 617,- (t
Czytaj więcej»

IV P 255/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Nowym Sączu

Data orzeczenia: 2017-02-23

Data publikacji: 2017-12-04

trafność 100%

Sygn. akt IV P 255/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 23 lutego 2017 r. Sąd Rejonowy w Nowym Sączu IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w składzie: Przewodniczący: SSR Dariusz Rams Ławnicy: Jadwiga Orlecka, Maria Wąchała Protokolant: st. sekr. sąd. Krystyna Olekszyk-Stobierska po rozpoznaniu w dniu 23 lutego 2017 r. w Nowym Sączu na rozprawie sprawy z powództwa M. S. przeciwko (...) spółce z o.o. spółce komandytowej w P. o zapłatę odszkodowania I. Oddala powództwo; II. Zasąd
Czytaj więcej»

IV P 256/16

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Nowym Sączu

Data orzeczenia: 2017-07-26

Data publikacji: 2017-12-04

trafność 100%

Teza orzeczenia: W związku z rozwiązaniem lub wygaśnięciem stosunku pracy pracodawca jest obowiązany niezwłocznie wydać pracownikowi świadectwo pracy.
Sygn. akt IV P 256/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 26 lipca 2017 r. Sąd Rejonowy w Nowym Sączu, IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w składzie: Przewodniczący: SSR Marek Wójcik Protokolant: protokolant sądowy Kinga Poręba po rozpoznaniu w dniu 17 lipca 2017 r. w Nowym Sączu na rozprawie sprawy z powództwa Ł. H. przeciwko J. N. o sprostowanie świadectwa pracy I. Nakazuje pozwanemu J. N. aby sprostował świadectwo pracy wydane powodowi Ł. H. w ten sposób, że: - w pkt. 1 wsk
Czytaj więcej»

IV P 600/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Nowym Sączu

Data orzeczenia: 2015-02-23

Data publikacji: 2015-12-16

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt IV P 600/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 23 lutego 2015 roku Sąd Rejonowy w Nowym Sączu, IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w składzie: Przewodniczący: SSR Marek Wójcik Protokolant: st. sekr. sądowy Teresa Głód po rozpoznaniu w dniu 23 lutego 2015 r. na rozprawie sprawy z powództwa P. W. przeciwko Przedsiębiorstwu Usługowo – Produkcyjnemu (...) w upadłości układowej Spółka z o.o. w N. o zapłatę wynagrodzenia, ekwiwalent za urlop wypoczynkowy, odprawę I. Zasądz
Czytaj więcej»

IV U 4/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Nowym Sączu

Data orzeczenia: 2017-10-16

Data publikacji: 2018-06-14

trafność 100%

Teza orzeczenia: Kartę parkingową wydaje się: osobie niepełnosprawnej zaliczonej do znacznego albo umiarkowanego stopnia niepełnosprawności mającej znacznie ograniczoną możliwość samodzielnego poruszania się.
Sygn. akt IV U 4/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 16 października 2017 r. Sąd Rejonowy w Nowym Sączu IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w składzie: Przewodniczący: SSR Marek Wójcik Protokolant: protokolant sądowy Kinga Poręba po rozpoznaniu w dniu 16 października 2017 r. w Nowym Sączu na rozprawie sprawy M. J. przeciwko Wojewódzkiemu Zespołowi do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w K. o ustalenie stopnia niepełnosprawności na skutek odwołania M. J. od orzeczenia Wojew
Czytaj więcej»

IV U 27/18

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Nowym Sączu

Data orzeczenia: 2018-03-19

Data publikacji: 2018-06-13

trafność 100%

Teza orzeczenia: Ubezpieczony wykonujący w okresie orzeczonej niezdolności do pracy pracę zarobkową lub wykorzystujący zwolnienie od pracy w sposób niezgodny z celem tego zwolnienia traci prawo do zasiłku chorobowego za cały okres tego zwolnienia. Niewątpliwie praca wykonywana przez odwołującą w ramach zwolnienia na rzecz PZU Życie SA stanowiła działalność (...)
Sygn. akt IV U 27/18 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 19 marca 2018 r. Sąd Rejonowy w Nowym Sączu IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w składzie: Przewodniczący: SSR Marek Wójcik Protokolant: st. sekr. sądowy Krystyna Olekszyk - Stobierska po rozpoznaniu w dniu 19 marca 2018 r. w Nowym Sączu na rozprawie sprawy A. B. przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych Oddział w N. o zasiłek chorobowy na skutek odwołania A. B. od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w N. z
Czytaj więcej»

IV U 142/18

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Nowym Sączu

Data orzeczenia: 2018-07-03

Data publikacji: 2018-09-28

trafność 100%

Sygn. akt IV U 142/18 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 3 lipca 2018 r. Sąd Rejonowy w Nowym Sączu IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w składzie: Przewodniczący: SSR Dariusz Rams Protokolant: st. sekr. sądowy Teresa Głód po rozpoznaniu w dniu 3 lipca 2018 r. w Nowym Sączu na rozprawie sprawy H. G. przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych Oddział w N. o jednorazowe odszkodowanie na skutek odwołania H. G. od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w N. z dnia 26 mar
Czytaj więcej»

IV U 161/17

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Nowym Sączu

Data orzeczenia: 2017-10-09

Data publikacji: 2018-06-22

trafność 100%

Teza orzeczenia: Do okresu zasiłkowego wlicza się okresy poprzedniej niezdolności do pracy, spowodowanej tą samą chorobą, jeżeli przerwa pomiędzy ustaniem poprzedniej a powstaniem ponownej niezdolności do pracy nie przekracza 60 dni.
Sygn. akt IV U 161/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 9 października 2017 r. Sąd Rejonowy w Nowym Sączu IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w składzie: Przewodniczący: SSR Marek Wójcik Protokolant: protokolant sądowy Kinga Poręba po rozpoznaniu w dniu 9 października 2017 r. w Nowym Sączu na rozprawie sprawy M. T. przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych Oddział w N. o zasiłek chorobowy na skutek odwołania M. T. od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w N. z dn
Czytaj więcej»

IV U 218/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Nowym Sączu

Data orzeczenia: 2018-03-06

Data publikacji: 2018-05-17

trafność 100%

Sygn. akt IV U 218/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 6 marca 2018 r. Sąd Rejonowy w Nowym Sączu IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w składzie: Przewodniczący: SSR Dariusz Rams Protokolant: st. sekr. sądowy Krystyna Olekszyk - Stobierska po rozpoznaniu w dniu 6 marca 2018 r. w Nowym Sączu na rozprawie sprawy T. Z. przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych Oddział w N. o zwiększenie jednorazowego odszkodowania na skutek odwołania T. Z. od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społe
Czytaj więcej»