Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
263

I C 166/15

zarządzenie

Sąd Rejonowy w Nowym Sączu

Data orzeczenia: 2015-12-09

Data publikacji: 2016-06-16

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Teza orzeczenia: nie tezowane
Sygn. akt I C 166/15 Dnia 9 grudnia 2015 r. Sąd Rejonowy w Nowym Sączu I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący SSR Dorota Podskalna - Baum Protokolant sekr. Kinga Kotlarz - Maurek po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 9 grudnia 2015 r. w N. sprawy z powództwa W. K. przeciwko J. K. , M. J. o uchylenie się od skutków prawnych złożonego oświadczenia woli I oddala powództwo, II nieuciszonymi kosztami sądowymi obciąża Skarb Państwa, Sygn. akt I C 166/15 Uzasadnienie wyroku z dnia 9 gru
Czytaj więcej»

I C 190/16

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Nowym Sączu

Data orzeczenia: 2016-06-16

Data publikacji: 2016-09-29

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt: I C 190/16 upr. WYROK ZAOCZNY W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 16 czerwca 2016 r. Sąd Rejonowy w Nowym Sączu I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Agnieszka Poręba Protokolant: st. sekr. sądowy Anna Nowobilska po rozpoznaniu w dniu 16 czerwca 2016 r. w Nowym Sączu sprawy z powództwa (...) sp. z o.o. SKA w W. przeciwko B. P. o zapłatę I zasądza od pozwanej B. P. na rzecz strony powodowej (...) sp. z o.o. SKA w W. kwotę 1.540 zł (jeden tysiąc pięćset czt
Czytaj więcej»

I C 205/15

zarządzenie, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Nowym Sączu

Data orzeczenia: 2015-10-22

Data publikacji: 2016-06-16

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Teza orzeczenia: nie tezowane
Sygn. akt I C 205/15 Dnia 22 października 2015 r. Sąd Rejonowy w Nowym Sączu I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący SSR Dorota Podskalna - Baum Protokolant st. sekr. sąd. Julita Świgut po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 13 października 2015 r. w N. sprawy z powództwa A. M. i I. M. przeciwko M. L. o ochronę posiadania i zapłatę I oddala powództwo, II umarza postepowanie w zakresie w jakim powództwo zostało częściowo cofnięte, III zasądza od powodów A. M. i I. M. solidarnie na r
Czytaj więcej»

I C 223/16

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Nowym Sączu

Data orzeczenia: 2017-01-30

Data publikacji: 2017-11-03

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Teza orzeczenia: nietezowane
Sygn. akt I C 223/16 Dnia 30 stycznia 2017 r. Sąd Rejonowy w Nowym Sączu I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący SSR Dorota Podskalna - Baum Protokolant st. sekr. sąd. Julita Świgut po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 25 stycznia 2017 r. w N. sprawy z powództwa R. K. przeciwko J. N. o zapłatę I zasądza od pozwanego J. N. na rzecz powoda R. K. kwotę 3.900 ( trzy tysiące dziewięćset ) złotych wraz z ustawowymi odsetkami od dnia 26 listopada 2015 r. do dnia zapłaty, II zasądza od p
Czytaj więcej»

I C 246/15

zarządzenie

Sąd Rejonowy w Nowym Sączu

Data orzeczenia: 2016-03-23

Data publikacji: 2016-09-29

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 246/15 Dnia 23 marca 2016 r. Sąd Rejonowy w Nowym Sączu I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący SSR Dorota Podskalna - Baum Protokolant st. sekr. sąd. Julita Świgut po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 18 marca 2016 r. w N. sprawy z powództwa A. W. przeciwko Szpitalowi (...) w N. o zapłatę I zasądza od strony pozwanej Szpitala (...) w N. na rzecz powoda A. W. kwotę 2.500 ( dwa tysiące pięćset ) złotych, II w pozostałym zakresie powództwo oddala, III zasądza od stron
Czytaj więcej»

I C 255/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Nowym Sączu

Data orzeczenia: 2015-10-27

Data publikacji: 2015-12-31

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Teza orzeczenia: nietezowane
Sygn. akt I C 255/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 27 października 2015r. Sąd Rejonowy w Nowym Sączu Wydział I Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSR Rafał Hevler Protokolant: prot. sąd. Paulina Polecka po rozpoznaniu w dniu 27 października 2015 roku w Nowym Sączu na rozprawie sprawy z powództwa M. M. przeciwko Gminie M. N. o zapłatę I umarza postępowanie co do kwoty 500 zł (pięćset złotych) wraz z odsetkami, II zasądza od strony pozwanej Gminy M. N. na rzecz powoda M. M. kwotę
Czytaj więcej»

I C 277/16

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Nowym Sączu

Data orzeczenia: 2017-04-25

Data publikacji: 2018-02-07

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt: I C 277/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 25 kwietnia 2017 r. Sąd Rejonowy w Nowym Sączu I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Agnieszka Poręba Protokolant: st. sekr. sądowy Anna Nowobilska po rozpoznaniu w dniu 11 kwietnia 2017 r. w Nowym Sączu sprawy z powództwa A. M. przeciwko (...) Towarzystwu (...) S.A. w W. o zapłatę I zasądza od strony pozwanej (...) Towarzystwa (...) S.A. w W. na rzecz powoda A. M. kwotę 6.996,84 zł (sześć tysięcy dziew
Czytaj więcej»

I C 300/15

zarządzenie, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Nowym Sączu

Data orzeczenia: 2016-02-25

Data publikacji: 2016-05-17

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 300/15 Dnia 25 lutego 2016 r. Sąd Rejonowy w Nowym Sączu I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący SSR Grażyna Poręba Protokolant st. sekr. sąd. Katarzyna Chochla po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 16 lutego 2016 r. w N. sprawy z powództwa A. B. przeciwko (...) S.A. w W. o zapłatę I zasądza od pozwanego (...) S.A. w W. (KRS (...) ) na rzecz powoda A. B. ( pesel (...) ) kwotę 11.647,43 (jedenaście tysięcy sześćset czterdzieści siedem 43/100) złotych z ustawowymi odse
Czytaj więcej»

I C 314/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Nowym Sączu

Data orzeczenia: 2015-12-22

Data publikacji: 2016-03-22

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 314/15 upr. WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 22 grudnia 2015r. Sąd Rejonowy w Nowym Sączu Wydział I Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSR Rafał Hevler Protokolant: prot. sąd. Paulina Polecka po rozpoznaniu w dniu 22 grudnia 2015 roku w Nowym Sączu na rozprawie sprawy z powództwa (...) spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowo – akcyjna z siedzibą w W. przeciwko M. N. (1) o zapłatę I zasądza od pozwanego M. N. (1) na rzecz strony powodowej (...) spół
Czytaj więcej»

I C 333/15

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Nowym Sączu

Data orzeczenia: 2015-10-27

Data publikacji: 2018-03-22

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt: I C 333/15 upr. WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 27 października 2015 r. Sąd Rejonowy w Nowym Sączu I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Agnieszka Poręba Protokolant: st. sekr. sądowy Anna Nowobilska po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 27 października 2015 r. w N. sprawy z powództwa Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo - Kredytowej im. F. S. w G. przeciwko M. B. o zapłatę I zasądza od pozwanego M. B. na rzecz powoda Spółdzielczej Kasy Oszczędnościo
Czytaj więcej»