Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
1078

II K 469/20

wyrok

Sąd Rejonowy w Nowym Sączu

Data orzeczenia: 2021-10-04

Data publikacji: 2022-05-09

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt II K 469/20 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 4 października 2021 roku Sąd Rejonowy w Nowym Sączu, II Wydział Karny w składzie: Przewodniczący : Sędzia Wojciech Langer Protokolant: Katarzyna Szczygieł po rozpoznaniu w dniu 20 września 2021 roku sprawy J. C. (1) syna S. i K. z domu T. urodzonego (...) w N. oskarżonego o to, że: w dniu 16 grudnia 2019 roku w Komendzie Miejskiej Policji w N. będąc uprzedzonym o odpowiedzialności karnej z art. 233 § la k.k oraz pouczonym o upr
Czytaj więcej»

II K 446/20

wyrok

Sąd Rejonowy w Nowym Sączu

Data orzeczenia: 2020-12-21

Data publikacji: 2021-06-10

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt II K 446/20 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 21 grudnia 2020 roku Sąd Rejonowy w Nowym Sączu, II Wydział Karny w składzie: Przewodniczący: asesor sądowy Dominik Mąka Protokolant: Karolina Rzeszowska-Świgut po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 7 sierpnia 2020 roku i 11 grudnia 2020 roku sprawy J. B. (1) syna M. i M. z domu P. urodzonego (...) w N. oskarżonego o to, że: w dniu 19 kwietnia 2020 roku w N. rej. (...) , prowadził w ruchu lądowym motocykl marki H. będąc w stanie n
Czytaj więcej»

I C 407/17

zarządzenie, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Nowym Sączu

Data orzeczenia: 2018-09-21

Data publikacji: 2018-12-03

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 407/17 Dnia 21 września 2018r. Sąd Rejonowy w Nowym Sączu I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Grażyna Poręba Protokolant: sekr. sąd. Urszula Bodziony - Mróz po rozpoznaniu w dniu 21 września 2018r. w Nowym Sączu na rozprawie sprawy z powództwa M. M. i S. M. reprezentowanego przez opiekuna prawnego M. M. przeciwko Towarzystwu (...) S.A. w W. o zapłatę I zasądza od pozwanego Towarzystwa (...) S.A. w W. na rzecz powódki M. M. kwotę 41.000 zł (czterdzieści je
Czytaj więcej»

I C 413/21

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Nowym Sączu

Data orzeczenia: 2021-10-21

Data publikacji: 2021-12-16

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 413/21 UZASADNIENIE wyroku z dnia 10 września 2021 roku Powódka - małoletnia N. S. reprezentowana przez przedstawiciela ustawowego – matkę J. S. w pozwie z dnia 4 lutego 2021 roku domagała się zasądzenia na jej rzecz od strony pozwanej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala (...) w N. kwoty 22.235 złotych z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 17 lipca 2020 roku do dnia zapłaty oraz zasądzenia kosztów procesu (k. 1-3). W uzasadnieniu żądania pozwu powódk
Czytaj więcej»

I C 417/16

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Nowym Sączu

Data orzeczenia: 2016-09-27

Data publikacji: 2016-12-08

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt: I C 417/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 27 września 2016 r. Sąd Rejonowy w Nowym Sączu I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Agnieszka Poręba Protokolant: st. sekr. sądowy Anna Nowobilska po rozpoznaniu w dniu 27 września 2016 r. w Nowym Sączu sprawy z powództwa B. (...) w G. przeciwko P. R. o zapłatę I zasądza od pozwanego P. R. na rzecz powoda B. (...) w G. kwotę 17.385,24 zł (siedemnaście tysięcy trzysta osiemdziesiąt pięć złotych 24/100)
Czytaj więcej»

I C 424/16

zarządzenie

Sąd Rejonowy w Nowym Sączu

Data orzeczenia: 2016-06-22

Data publikacji: 2016-09-02

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 424/16 upr. Dnia 22 czerwca 2016 r. Sąd Rejonowy w Nowym Sączu I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący SSR Grażyna Poręba Protokolant st. sekr. sąd. Katarzyna Chochla po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 15 czerwca 2016 r. w N. sprawy z powództwa (...) w W. przeciwko B. M. o zapłatę I oddala powództwo, II kosztami procesu obciąża powoda. Sygn. akt I C 424/16 upr Z/ 1 (...) 2 (...) 2016-06-22 SSR: Sygn. akt I C 424/16 upr Uzasadnienie wyroku z dnia 22 czerwca 2016r.
Czytaj więcej»

I C 424/20

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie, protokół

Sąd Rejonowy w Nowym Sączu

Data orzeczenia: 2021-11-22

Data publikacji: 2022-06-24

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 424/20 upr. PROTOKÓŁ POSIEDZENIA NIEJAWNEGO Dnia 22 listopada 2021r. Sąd Rejonowy w Nowym Sączu Wydział I Cywilny w składzie: Przewodniczący: Sędzia Grażyna Poręba rozpoznał w dniu 22 listopada 2021r. w N. na posiedzeniu niejawnym sprawę z powództwa sprawy M. D. przeciwko (...) S.A. w W. o zapłatę posiedzenie rozpoczęto o godz. 10.30 zakończono o godz. 11.00 Strony nie stawiły się, niezawiadomione. Na podstawie art. 15zzs 2 ustawy z dnia 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach
Czytaj więcej»

I C 425/18

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Nowym Sączu

Data orzeczenia: 2018-06-28

Data publikacji: 2019-05-23

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 425/18 Dnia 28 czerwca 2018 r. Sąd Rejonowy w Nowym Sączu I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Katarzyna Romańczyk Protokolant: sekr. sąd. Urszula Bodziony - Mróz po rozpoznaniu w dniu 28 czerwca 2018 roku w Nowym Sączu na rozprawie sprawy z powództwa (...) S.A. w B. przeciwko J. Z. o zapłatę I oddala powództwo, II zasądza od powoda (...) S.A. w B. na rzecz pozwanego J. Z. kwotę 3.617 zł (trzy tysiące sześćset siedemnaście złotych) tytułem zwrotu kosztów z
Czytaj więcej»

I C 427/21

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Nowym Sączu

Data orzeczenia: 2022-09-09

Data publikacji: 2022-10-06

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 427/21 UZASADNIENIE wyroku z dnia 13 lipca 2022 roku Pozwem z dnia 26 kwietnia 2021 roku powód M. S. działający przez profesjonalnego pełnomocnika wniósł o zasądzenie od strony pozwanej (...) Spółka Akcyjna z siedzibą w W. kwoty 41.149,39 zł tytułem odszkodowania wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie liczonymi od dnia 28 lutego 2021 roku do dnia zapłaty. Ponadto wniósł o zasądzenie od pozwanego na rzecz powoda kosztów postępowania, w tym kosztów zastępstwa procesowego, według n
Czytaj więcej»

I C 430/19

wyrok

Sąd Rejonowy w Nowym Sączu

Data orzeczenia: 2019-12-19

Data publikacji: 2020-07-31

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 430/19 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 19 grudnia 2019r. Sąd Rejonowy w Nowym Sączu I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: Sędzia Agnieszka Poręba Protokolant: st. sekr. sąd. Anna Nowobilska po rozpoznaniu w dniu 19 grudnia 2019 roku w Nowym Sączu na rozprawie sprawy z powództwa C. H. przeciwko (...) Sp. z o.o. w N. o zapłatę oraz z powództwa wzajemnego (...) Sp. z o.o. w N. przeciwko C. C. o zapłatę I w uwzględnieniu powództwa głównego zasądza od pozwanego (.
Czytaj więcej»