Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
223

I C 46/16

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Nowym Sączu

Data orzeczenia: 2016-06-20

Data publikacji: 2017-07-20

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 46/16 Dnia 20 czerwca 2016 r. Sąd Rejonowy w Nowym Sączu Wydział I Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Katarzyna Romańczyk Protokolant: sekr. sąd. Urszula Bodziony - Mróz po rozpoznaniu w dniu 20 czerwca 2016 roku w N. na rozprawie sprawy z powództwa A. L. przeciwko C. Towarzystwo (...) S.A. V. (...) w W. o zapłatę I zasądza od strony pozwanej C. Towarzystwo (...) S.A. V. (...) w W. na rzecz powoda A. L. kwotę 3.500 zł (trzy tysiące pięćset złotych) z ustawowymi od
Czytaj więcej»

I C 60/16

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Nowym Sączu

Data orzeczenia: 2016-05-24

Data publikacji: 2016-11-22

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt: I C 60/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 24 maja 2016 r. Sąd Rejonowy w Nowym Sączu I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Agnieszka Poręba Protokolant: st. sekr. sądowy Anna Nowobilska po rozpoznaniu w dniu 17 maja 2016 r. w Nowym Sączu sprawy z powództwa S. N. przeciwko J. M. o zapłatę I zasądza od pozwanej J. M. na rzecz powoda S. N. kwotę 10.000 zł (dziesięć tysięcy złotych) z odsetkami ustawowymi od dnia 13 maja 2010 roku do dnia 31 grudnia
Czytaj więcej»

I C 66/18

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Nowym Sączu

Data orzeczenia: 2018-03-06

Data publikacji: 2018-04-12

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt: IC 66/18 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 6 marca 2018 r. Sąd Rejonowy w Nowym Sączu I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Agnieszka Poręba Protokolant: starszy sekretarz sądowy Anna Nowobilska po rozpoznaniu w dniu 6 marca 2018 r. w Nowym Sączu sprawy z powództwa D. B. przeciwko K. B. o zapłatę I zasądza od pozwanego K. B. na rzecz powódki D. B. kwotę 470,20 zł (czterysta siedemdziesiąt złotych 20/100) z odsetkami ustawowymi od kwot: - 65,20 zło
Czytaj więcej»

I C 68/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Nowym Sączu

Data orzeczenia: 2015-11-10

Data publikacji: 2016-03-21

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Teza orzeczenia: nietezowane
Sygn. akt: I C 68/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 10 listopada 2015 r. Sąd Rejonowy w Nowym Sączu I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Agnieszka Poręba Protokolant: st. sekr. sądowy Anna Nowobilska po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 10 listopada 2015 r. w Nowym Sączu sprawy z powództwa P. L. przeciwko Skarbowi Państwa - Staroście (...) o ustalenie opłaty z tytułu użytkowania wieczystego I ustala, iż wypowiedzenie opłaty rocznej z tytułu użytkowania wie
Czytaj więcej»

I C 86/17

zarządzenie, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Nowym Sączu

Data orzeczenia: 2017-11-08

Data publikacji: 2018-03-06

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 86/17 Dnia 8 listopada 2017 r. Sąd Rejonowy w Nowym Sączu I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący SSR Dorota Podskalna - Baum Protokolant st. sekr. sąd. Julita Świgut po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 8 listopada 2017 r. w N. sprawy z powództwa Ł. D. przeciwko (...) SA w W. o zapłatę I zasądza od strony pozwanej (...) SA w W. na rzecz powoda Ł. D. kwotę 1.200 ( jeden tysiąc dwieście ) złotych wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia 14 stycznia 2017 r. d
Czytaj więcej»

I C 91/16

wyrok

Sąd Rejonowy w Nowym Sączu

Data orzeczenia: 2017-09-26

Data publikacji: 2018-02-07

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 91/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 26 września 2017r. Sąd Rejonowy w Nowym Sączu I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSR Bartosz Danielski Protokolant: prot. sąd. A. K. po rozpoznaniu w dniu 14 września 2017 roku w Nowym Sączu na rozprawie sprawy z powództwa M. M. przeciwko D. S. , K. S. , S. S. i A. S. o zapłatę i wydanie ruchomości I zasądza solidarnie od pozwanych D. S. , K. S. , S. S. i A. S. na rzecz powoda M. M. kwotę 3 307,06 zł (trzy tysiące trzy
Czytaj więcej»

I C 93/16

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Nowym Sączu

Data orzeczenia: 2016-04-19

Data publikacji: 2017-01-18

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Teza orzeczenia: nie tezowane
Sygn. akt I C 93/16 Dnia 19 kwietnia 2016 r. Sąd Rejonowy w Nowym Sączu I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący SSR Dorota Podskalna - Baum Protokolant st. sekr. sąd. Julita Świgut po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 19 kwietnia 2016 r. w N. sprawy z powództwa K. C. przeciwko T. W. o zapłatę I uchyla nakaz zapłaty w postępowaniu nakazowym z dnia 4 grudnia 2015 r. wydany przez Sąd Rejonowy w N. w sprawie o sygn. (...) II zasądza od pozwanego T. W. na rzecz powódki K. C. kwotę 3.2
Czytaj więcej»

I C 163/16

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Nowym Sączu

Data orzeczenia: 2016-07-01

Data publikacji: 2016-08-31

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 163/16 upr. Dnia 1 lipca 2016 r. Sąd Rejonowy w Nowym Sączu I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący SSR Dorota Podskalna - Baum Protokolant st. sekr. sąd. Julita Świgut po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 1 lipca 2016 r. w N. sprawy z powództwa (...) Banku S.A. w W. przeciwko K. W. o zapłatę I zasądza od pozwanej K. W. na rzecz strony powodowej (...) Banku S.A. w W. kwotę 7.019,93 ( siedem tysięcy dziewiętnaście 93/100 ) złotych, w tym kwotę: a 6.647,19 ( sześć tys
Czytaj więcej»

I C 166/15

zarządzenie

Sąd Rejonowy w Nowym Sączu

Data orzeczenia: 2015-12-09

Data publikacji: 2016-06-16

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Teza orzeczenia: nie tezowane
Sygn. akt I C 166/15 Dnia 9 grudnia 2015 r. Sąd Rejonowy w Nowym Sączu I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący SSR Dorota Podskalna - Baum Protokolant sekr. Kinga Kotlarz - Maurek po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 9 grudnia 2015 r. w N. sprawy z powództwa W. K. przeciwko J. K. , M. J. o uchylenie się od skutków prawnych złożonego oświadczenia woli I oddala powództwo, II nieuciszonymi kosztami sądowymi obciąża Skarb Państwa, Sygn. akt I C 166/15 Uzasadnienie wyroku z dnia 9 gru
Czytaj więcej»

I C 205/15

zarządzenie, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Nowym Sączu

Data orzeczenia: 2015-10-22

Data publikacji: 2016-06-16

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Teza orzeczenia: nie tezowane
Sygn. akt I C 205/15 Dnia 22 października 2015 r. Sąd Rejonowy w Nowym Sączu I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący SSR Dorota Podskalna - Baum Protokolant st. sekr. sąd. Julita Świgut po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 13 października 2015 r. w N. sprawy z powództwa A. M. i I. M. przeciwko M. L. o ochronę posiadania i zapłatę I oddala powództwo, II umarza postepowanie w zakresie w jakim powództwo zostało częściowo cofnięte, III zasądza od powodów A. M. i I. M. solidarnie na r
Czytaj więcej»