Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
529

I C 1045/15

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Nowym Sączu

Data orzeczenia: 2017-09-01

Data publikacji: 2018-05-17

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 1045/15 Dnia 1 września 2017 r. Sąd Rejonowy w Nowym Sączu I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący SSR Grażyna Poręba Protokolant prot. sąd. Paulina Polecka po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 1 września 2017 r. w N. sprawy z powództwa M. P. przeciwko Towarzystwu (...) SA z siedzibą w W. o zapłatę I zasądza od pozwanego Towarzystwa (...) SA z siedzibą w W. na rzecz powódki M. P. kwotę 24.000 zł (dwadzieścia cztery tysiące złotych) z ustawowymi odsetkami od dnia 1 m
Czytaj więcej»

I C 1038/16

zarządzenie, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Nowym Sączu

Data orzeczenia: 2017-01-20

Data publikacji: 2017-09-01

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 1038/16 upr. Dnia 20 stycznia 2017 r. Sąd Rejonowy w Nowym Sączu I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący SSR Grażyna Poręba Protokolant st. sekr. sąd. Katarzyna Chochla po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 20 stycznia 2017 r. w N. sprawy z powództwa (...) w W. przeciwko A. F. o zapłatę I oddala powództwo, II kosztami procesu obciąża powoda. Sygn. akt I C 1038/16 upr Z/ 1 (...) 2 (...) 2017-01-20 SSR: Sygn. akt I C 1038/16 UZASADNIENIE wyroku z dnia 20 stycznia 2017
Czytaj więcej»

I C 1049/17

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Nowym Sączu

Data orzeczenia: 2018-06-29

Data publikacji: 2018-09-10

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 1049/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 29 czerwca 2018r. Sąd Rejonowy w Nowym Sączu Wydział I Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSR Grażyna Poręba Protokolant: prot. sąd. Paulina Polecka po rozpoznaniu w dniu 27 czerwca 2018 roku w Nowym Sączu na rozprawie sprawy z powództwa (...) S. A. w K. przeciwko D. W. o zapłatę I zasądza od pozwanej D. W. na rzecz powoda (...) S. A. w K. kwotę 2.870,60 zł (dwa tysiące osiemset siedemdziesiąt 60/100) z ustawowymi odsetkami od
Czytaj więcej»

I C 1074/15

zarządzenie

Sąd Rejonowy w Nowym Sączu

Data orzeczenia: 2016-05-11

Data publikacji: 2017-06-01

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Teza orzeczenia: nie tezowane
Sygn. akt I C 1074/15 Dnia 11 maja 2016 r. Sąd Rejonowy w Nowym Sączu I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący SSR Dorota Podskalna - Baum Protokolant st. sekr. sąd. Julita Świgut po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 11 maja 2016 r. w N. sprawy z powództwa J. M. przeciwko T. K. o zapłatę I. oddala powództwo, II. zasądza od powoda J. M. na rzecz pozwanej T. K. kwotę 617 ( sześćset siedemnaście ) złotych tytułem zwrotu kosztów procesu, w tym kwotę 600 ( sześćset ) złotych tytułem ko
Czytaj więcej»

I C 1065/17

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Nowym Sączu

Data orzeczenia: 2018-06-20

Data publikacji: 2019-09-30

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 1065/17 Dnia 20 czerwca 2018 r. Sąd Rejonowy w Nowym Sączu I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący SSR Dorota Podskalna - Baum Protokolant st. sekr. sąd. Julita Świgut po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 12 czerwca 2018 r. w N. sprawy z powództwa M. M. przeciwko J. W. o wydanie rzeczy ruchomej i zapłatę I oddala powództwo, II zasądza od powoda M. M. na rzecz pozwanego J. W. kwotę 3.617 ( trzy tysiące sześćset siedemnaście ) złotych tytułem zwrotu kosztów procesu, w
Czytaj więcej»

I C 1074/17

zarządzenie, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Nowym Sączu

Data orzeczenia: 2019-11-29

Data publikacji: 2020-02-05

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 1074/17 UZASADNIENIE wyroku z dnia 7 listopada 2019 roku Pozwem z dnia 2 października 2017 roku powódka E. T. domagała się od pozwanego (...) S.A. z siedzibą w W. zapłaty kwoty 15 000 złotych z odsetkami ustawowymi od 30 kwietnia 2015 roku do 31 grudnia 2016 roku oraz odsetkami ustawowymi za opóźnienie od 1 stycznia 2016 roku do dnia zapłaty oraz zasądzenia kosztów procesu. W uzasadnieniu wskazała, że w 2003 roku uległa wypadkowi komunikacyjnemu, wskutek którego doznała obrażeń cia
Czytaj więcej»

I C 1084/17

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Nowym Sączu

Data orzeczenia: 2018-03-21

Data publikacji: 2019-05-23

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 1084/17 Dnia 21 marca 2018r. Sąd Rejonowy w Nowym Sączu I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Katarzyna Romańczyk Protokolant: sekr. sąd. Urszula Bodziony - Mróz po rozpoznaniu w dniu 13 marca 2018r. w Nowym Sączu na rozprawie sprawy z powództwa A. M. przeciwko A. R. o zapłatę I oddala powództwo, II zasądza od powódki A. M. na rzez pozwanej A. R. kwotę 917 zł (dziewięćset siedemnaście złotych) tytułem zwrotu kosztów procesu. Z : 1 (...) 2 (...) Dnia 21 marc
Czytaj więcej»

I C 1099/17

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Nowym Sączu

Data orzeczenia: 2017-11-07

Data publikacji: 2018-02-07

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt: I C 1099/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 7 listopada 2017 r. Sąd Rejonowy w Nowym Sączu I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Agnieszka Poręba Protokolant: starszy sekretarz sądowy Anna Nowobilska po rozpoznaniu w dniu 7 listopada 2017 r. w Nowym Sączu sprawy z powództwa B. (...) Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Z. w G. przeciwko I. L. o zapłatę I (...) II (...) Z:/ 1 (...) 2 (...) Dnia 7 listopada 2017 roku Sygn.
Czytaj więcej»

I C 1112/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Nowym Sączu

Data orzeczenia: 2018-09-20

Data publikacji: 2018-12-03

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 1112/16 upr. WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 20 września 2018r. Sąd Rejonowy w Nowym Sączu I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSR Bartosz Danielski Protokolant: sekretarz sąd. Anna Kustra po rozpoznaniu w dniu 20 września 2018 roku w Nowym Sączu na rozprawie sprawy z powództwa H. J. przeciwko A. K. o zapłatę I oddala powództwo, II kosztami postępowania obciąża powoda. Sygn. akt I C 1112/16 UZASADNIENIE wyroku z dnia 20 września 2018 roku. Pozwem z dnia 30
Czytaj więcej»

I C 1112/18

wyrok

Sąd Rejonowy w Nowym Sączu

Data orzeczenia: 2019-02-12

Data publikacji: 2019-09-30

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt: I C 1112/18 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 12 lutego 2019 r. Sąd Rejonowy w Nowym Sączu I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Agnieszka Poręba Protokolant: starszy sekretarz sądowy Anna Nowobilska po rozpoznaniu w dniu 5 lutego 2019 r. w Nowym Sączu sprawy z powództwa (...) Sp. z o.o. przeciwko J. K. o zapłatę I zasądza od pozwanego J. K. na rzecz powoda (...) Sp. z o.o. kwotę 1.297,67 zł (jeden tysiąc dwieście dziewięćdziesiąt siedem złotych 6
Czytaj więcej»