Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
730

I C 135/18

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Nowym Sączu

Data orzeczenia: 2018-06-05

Data publikacji: 2018-09-26

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 135/18 Dnia 5 czerwca 2018 r. Sąd Rejonowy w Nowym Sączu I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Katarzyna Romańczyk Protokolant: sekr. sąd. Urszula Bodziony - Mróz po rozpoznaniu w dniu 5 czerwca 2018 roku w Nowym Sączu na rozprawie sprawy z powództwa B. (...) w R. przeciwko M. W. o zapłatę oddala powództwo. Z : 1 (...) 2 (...) (...) (...)
Czytaj więcej»

I C 138/17

zarządzenie, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Nowym Sączu

Data orzeczenia: 2019-04-23

Data publikacji: 2021-02-02

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 138/17 UZASADNIENIE wyroku z 28 marca 2019 roku Pozwem z 10 lutego 2017 roku powód T. G. (1) , reprezentowany przez adwokata, wniósł o zasądzenie od pozwanego (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością , Dyrekcji Południowej, Oddział K. , Grupy N. z siedzibą w N. : - 10.315,90 złotych tytułem odszkodowania za wyrządzoną powodowi szkodę, polegającą na uszkodzeniu przez pozwanego warstwy urodzajnej ziemi poprzez poszerzenie terenu budowy obwodnicy zachodniej N. bez zgody powoda w
Czytaj więcej»

I C 138/17

wyrok

Sąd Rejonowy w Nowym Sączu

Data orzeczenia: 2019-03-28

Data publikacji: 2021-02-02

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 138/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 28 marca 2019r. Sąd Rejonowy w Nowym Sączu I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSR Agnieszka Poręba Protokolant: st. sekr. sąd. Anna Nowobilska po rozpoznaniu w dniu 19 marca 2019 roku w Nowym Sączu na rozprawie sprawy z powództwa T. G. przeciwko (...) sp. z o.o. (...) z siedzibą w N. przy udziale interwenienta ubocznego po stronie pozwanej (...) S.A. z siedzibą w W. o zapłatę I zasądza od pozwanego (...) spółki z ogra
Czytaj więcej»

I C 156/18

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Nowym Sączu

Data orzeczenia: 2018-03-20

Data publikacji: 2018-06-18

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt: I C 156/18 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 20 marca 2018 r. Sąd Rejonowy w Nowym Sączu I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Agnieszka Poręba Protokolant: starszy sekretarz sądowy Anna Nowobilska po rozpoznaniu w dniu 20 marca 2018 r. w Nowym Sączu sprawy z powództwa Raport Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty w K. przeciwko A. B. o zapłatę I oddala powództwo, II kosztami postępowania obciąża stronę powodową. Z:/ 1 (.
Czytaj więcej»

I C 163/16

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Nowym Sączu

Data orzeczenia: 2016-07-01

Data publikacji: 2016-08-31

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 163/16 upr. Dnia 1 lipca 2016 r. Sąd Rejonowy w Nowym Sączu I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący SSR Dorota Podskalna - Baum Protokolant st. sekr. sąd. Julita Świgut po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 1 lipca 2016 r. w N. sprawy z powództwa (...) Banku S.A. w W. przeciwko K. W. o zapłatę I zasądza od pozwanej K. W. na rzecz strony powodowej (...) Banku S.A. w W. kwotę 7.019,93 ( siedem tysięcy dziewiętnaście 93/100 ) złotych, w tym kwotę: a 6.647,19 ( sześć tys
Czytaj więcej»

I C 161/19

zarządzenie, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Nowym Sączu

Data orzeczenia: 2019-05-17

Data publikacji: 2020-05-27

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 161/19 UZASADNIENIE wyroku z dnia 7 maja 2019 roku Powód W. L. w pozwie wniesionym w dniu 23 listopada 2018 roku (data wpływu) w postępowaniu upominawczym wniósł o zapłatę od pozwanego T. G. kwoty 14 267,32 złotych z odsetkami ustawowymi od dnia 27 września 2014 roku do dnia zapłaty oraz kosztów sądowych w kwocie 1 941,82 złotych W uzasadnieniu żądania pozwu strona powodowa podniosła, iż zakupiła od syndyka masy upadłości (...) Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej wierzytelność prz
Czytaj więcej»

I C 232/19

zarządzenie, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Nowym Sączu

Data orzeczenia: 2019-10-30

Data publikacji: 2020-09-21

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 232/19 UZASADNIENIE wyroku z dnia 1 października 2019 r. W pozwie skierowanym przeciwko (...) S.A. z siedzibą w W. powódka A. S. , reprezentowana przez profesjonalnego pełnomocnika, domagała się zasądzenia od pozwanego kwoty 2 470,82 zł z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia 19 września 2018 roku do dnia zapłaty oraz kosztów postępowania na jej rzecz, w tym kosztów zastępstwa procesowego. W uzasadnieniu powódka wskazała, że w 2013 roku zawarła jako konsument z pozwaną spółką
Czytaj więcej»

I C 9/18

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Nowym Sączu

Data orzeczenia: 2018-08-28

Data publikacji: 2019-09-30

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 9/18 Dnia 28 sierpnia 2018 r. Sąd Rejonowy w Nowym Sączu I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Katarzyna Romańczyk Protokolant: sekr. sąd. Urszula Bodziony - Mróz po rozpoznaniu w dniu 28 sierpnia 2018 roku w Nowym Sączu na rozprawie sprawy z powództwa (...) S.A. w B. przeciwko M. H. o zapłatę I zasądza od pozwanej M. H. na rzecz powoda (...) S.A. w B. kwotę 1.771,54zł (jeden tysiąc siedemset siedemdziesiąt jeden złotych pięćdziesiąt cztery grosze) z odsetk
Czytaj więcej»

I C 14/18

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Nowym Sączu

Data orzeczenia: 2018-03-15

Data publikacji: 2019-05-23

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 14/18 Dnia 15 marca 2018 r. Sąd Rejonowy w Nowym Sączu I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Katarzyna Romańczyk Protokolant: sekr. sąd. Urszula Bodziony - Mróz po rozpoznaniu w dniu 6 marca 2018 r. w Nowym Sączu na rozprawie sprawy z powództwa M. M. (1) przeciwko V. (...) S.A. w W. o zapłatę I zasadza od strony pozwanej V. (...) S.A. z siedzibą w W. na rzecz powoda M. M. (1) kwotę 6948,78 zł (sześć tysięcy dziewięćset czterdzieści osiem złotych siedemdzies
Czytaj więcej»

I C 6/18

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Nowym Sączu

Data orzeczenia: 2018-03-07

Data publikacji: 2018-05-10

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 6/18 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 7 marca 2018r. Sąd Rejonowy w Nowym Sączu Wydział I Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSR Grażyna Poręba Protokolant: prot. sąd. Paulina Polecka po rozpoznaniu w dniu 7 marca 2018 roku w Nowym Sączu na rozprawie sprawy z powództwa (...) S.A. w W. przeciwko W. Ć. o zapłatę I zasądza od pozwanego W. Ć. na rzecz powoda (...) S.A. w W. kwotę 291,34 zł (dwieście dziewięćdziesiąt jeden 34/100) złotych z ustawowymi odsetkami za opóźnie
Czytaj więcej»