Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
507

I C 1/15

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Nowym Sączu

Data orzeczenia: 2015-05-12

Data publikacji: 2016-01-08

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Teza orzeczenia: nietezowane
Sygn. akt I C 1/15 upr. WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 12 maja 2015r. Sąd Rejonowy w Nowym Sączu I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSR Bartosz Danielski Protokolant: prot. sąd. Anna Kustra po rozpoznaniu w dniu 12 maja 2015 roku w N. na rozprawie sprawy z powództwa (...) Towarzystwa (...) z siedzibą w W. przeciwko A. G. o zapłatę I oddala powództwo, II kosztami postępowania obciąża powoda. Sygn. akt I C 1/15 UZASADNIENIE wyroku z dnia 12 maja 2015 roku Strona powodowa
Czytaj więcej»

I C 4/16

zarządzenie, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Nowym Sączu

Data orzeczenia: 2016-11-18

Data publikacji: 2017-07-20

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 4/16 Dnia 18 listopada 2016 r. Sąd Rejonowy w Nowym Sączu I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący SSR Grażyna Poręba Protokolant st. sekr. sąd. Katarzyna Chochla po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 9 listopada 2016 r. w N. sprawy z powództwa J. Z. przeciwko S. W. , K. W. , małoletniej A. W. reprezentowanej przez przedstawiciela ustawowego S. W. z udziałem interwenienta ubocznego Miasta N. o opróżnienie lokalu mieszkalnego I oddala powództwo, II kosztami procesu obc
Czytaj więcej»

I C 6/18

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Nowym Sączu

Data orzeczenia: 2018-03-07

Data publikacji: 2018-05-10

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 6/18 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 7 marca 2018r. Sąd Rejonowy w Nowym Sączu Wydział I Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSR Grażyna Poręba Protokolant: prot. sąd. Paulina Polecka po rozpoznaniu w dniu 7 marca 2018 roku w Nowym Sączu na rozprawie sprawy z powództwa (...) S.A. w W. przeciwko W. Ć. o zapłatę I zasądza od pozwanego W. Ć. na rzecz powoda (...) S.A. w W. kwotę 291,34 zł (dwieście dziewięćdziesiąt jeden 34/100) złotych z ustawowymi odsetkami za opóźnie
Czytaj więcej»

I C 9/18

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Nowym Sączu

Data orzeczenia: 2018-08-28

Data publikacji: 2019-09-30

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 9/18 Dnia 28 sierpnia 2018 r. Sąd Rejonowy w Nowym Sączu I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Katarzyna Romańczyk Protokolant: sekr. sąd. Urszula Bodziony - Mróz po rozpoznaniu w dniu 28 sierpnia 2018 roku w Nowym Sączu na rozprawie sprawy z powództwa (...) S.A. w B. przeciwko M. H. o zapłatę I zasądza od pozwanej M. H. na rzecz powoda (...) S.A. w B. kwotę 1.771,54zł (jeden tysiąc siedemset siedemdziesiąt jeden złotych pięćdziesiąt cztery grosze) z odsetk
Czytaj więcej»

I C 24/17

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Nowym Sączu

Data orzeczenia: 2018-04-19

Data publikacji: 2019-07-31

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt: I C 24/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 19 kwietnia 2018 r. Sąd Rejonowy w Nowym Sączu I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Agnieszka Poręba Protokolant: starszy sekretarz sądowy Anna Nowobilska po rozpoznaniu w dniu 19 kwietnia 2018 r. w Nowym Sączu sprawy z powództwa B. I. przeciwko Towarzystwu (...) w W. o zapłatę I zasądza od strony pozwanej na rzecz powódki B. I. kwotę 11.500 zł (jedenaście tysięcy pięćset złotych) z odsetkami ustawowymi
Czytaj więcej»

I C 14/18

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Nowym Sączu

Data orzeczenia: 2018-03-15

Data publikacji: 2019-05-23

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 14/18 Dnia 15 marca 2018 r. Sąd Rejonowy w Nowym Sączu I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Katarzyna Romańczyk Protokolant: sekr. sąd. Urszula Bodziony - Mróz po rozpoznaniu w dniu 6 marca 2018 r. w Nowym Sączu na rozprawie sprawy z powództwa M. M. (1) przeciwko V. (...) S.A. w W. o zapłatę I zasadza od strony pozwanej V. (...) S.A. z siedzibą w W. na rzecz powoda M. M. (1) kwotę 6948,78 zł (sześć tysięcy dziewięćset czterdzieści osiem złotych siedemdzies
Czytaj więcej»

I C 46/16

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Nowym Sączu

Data orzeczenia: 2016-06-20

Data publikacji: 2017-07-20

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 46/16 Dnia 20 czerwca 2016 r. Sąd Rejonowy w Nowym Sączu Wydział I Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Katarzyna Romańczyk Protokolant: sekr. sąd. Urszula Bodziony - Mróz po rozpoznaniu w dniu 20 czerwca 2016 roku w N. na rozprawie sprawy z powództwa A. L. przeciwko C. Towarzystwo (...) S.A. V. (...) w W. o zapłatę I zasądza od strony pozwanej C. Towarzystwo (...) S.A. V. (...) w W. na rzecz powoda A. L. kwotę 3.500 zł (trzy tysiące pięćset złotych) z ustawowymi od
Czytaj więcej»

I C 50/18

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Nowym Sączu

Data orzeczenia: 2018-06-29

Data publikacji: 2018-09-04

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 50/18 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 29 czerwca 2018r. Sąd Rejonowy w Nowym Sączu Wydział I Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSR Grażyna Poręba Protokolant: prot. sąd. P. P. po rozpoznaniu w dniu 29 czerwca 2018 roku w Nowym Sączu na rozprawie sprawy z powództwa A. S. (1) , A. S. (2) , A. S. (3) , B. D. , J. S. (1) przeciwko K. D. (1) o zobowiązanie do złożenia oświadczenia woli zobowiązuje pozwanego K. D. (1) do złożenia oświadczenia woli na podstawie, którego w
Czytaj więcej»

I C 60/16

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Nowym Sączu

Data orzeczenia: 2016-05-24

Data publikacji: 2016-11-22

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt: I C 60/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 24 maja 2016 r. Sąd Rejonowy w Nowym Sączu I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Agnieszka Poręba Protokolant: st. sekr. sądowy Anna Nowobilska po rozpoznaniu w dniu 17 maja 2016 r. w Nowym Sączu sprawy z powództwa S. N. przeciwko J. M. o zapłatę I zasądza od pozwanej J. M. na rzecz powoda S. N. kwotę 10.000 zł (dziesięć tysięcy złotych) z odsetkami ustawowymi od dnia 13 maja 2010 roku do dnia 31 grudnia
Czytaj więcej»

I C 63/15

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Nowym Sączu

Data orzeczenia: 2017-12-18

Data publikacji: 2019-02-01

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt: I C 63/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 18 grudnia 2017 r. Sąd Rejonowy w Nowym Sączu I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Agnieszka Poręba Protokolant: starszy sekretarz sądowy Anna Nowobilska po rozpoznaniu w dniu 18 grudnia 2017 r. w Nowym Sączu sprawy z powództwa (...) K. (...) Sp.J. przeciwko G. J. przy uczestnictwie interwenienta ubocznego (...) SA w W. o zapłatę I zasądza od pozwanego G. J. na rzecz powoda (...) K. (...) Sp.J. kwotę 9.
Czytaj więcej»